Praxe před referencemi

Čestmír Jelínek
Ž i v o t o p i s – zkušenosti se stavbami
Profesionální praxe před  referencemi

Období    zaměstnavatel   sídlo kanceláře
1994 - 1997    Jelínek - AGOS            Hradec Králové, ČR
Zakázková činnost, příprava a realizace stavebních zakázek

Technická práce při zpracování kalkulací, smluv, fakturace, stavebně technický dozor :

 • Vodovodní a kanalizační přípojky vozového depa Českých drah
 • Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace Zvláštní školy a ZŠ v Holicích
 • Skrývka ornice a zemní práce pro plynovodní přípojky souboru bytových jednotek Věkoše
 • Oprava lepenkových a taškových střech Constat Pražská ul. v HK
 • Oprava plechových střech objektů Mlýnu Budín v Předměřicích n.L.
 • Oplocení regulační stanice areálu „ARROW“ v Kuklenách
 • Zřízení spodní stavby zásobníků krmiv v Lužci
 • Rekonstrukce objektu kanceláří strojírny Gumokov v Předměřicích nad Labem
 • Venkovní kanalizace a kanalizační přípojky Střediska záchranné služby v Hradci Králové
 • Oprava sestavy mobilních buněk zařízení staveniště fmy. Pozistav
 • Zřízení opěrných zdí v Opočnu
 • Rekonstrukce střechy č.p.38 v Blešnu
 • Oprava střechy RD-Všehrdova ul.
 • Zemní práce pro kabelovou přípojku pavilonu OKB Fakultní nemocnice HK
 • Oprava zemědělské usedlosti v Praskačce
 • Přeložení střech celého Ministerstva školství v Praze
 • Kanalizace části obce Lochenice n.L.
 • Oprava zpevněných ploch Strojírny Gumokov
 • Oprava střechy obytného domu č.p.590 v ul. Pražská, Kukleny
 • Spodní stavba čerpací stanice PHM Mlýnu Automat v Předměřicích n.L.
 • Přemístění výkopku a terénní úpravy čerpacích stanic EIDK Jaroměř
 • Oprava fasády mlýnu Automat v Předměřicích n.L.
 • Oprava obytného domu ve Smiřicích

1992–1994     Jelínek - AGOS             Hradec Králové, ČSFR
Zakázková činnost, příprava a realizace zakázek

Zajištění, projednání zakázek a jejich příprava, vypracování smluv a fakturace, stavební a technický dozor .

Technická pomoc při realizaci zakázek.

 • Oprava fasády autodílny a garáží Mlýnů a těstáren Pardubice v Předměřicích n.L.
 • Přestavba bytu p. Jansy
 • Spodní stavba RD Ing. Hoška v Plotištích n. L.
 • Rekonstrukce prodejny Maso-uzeniny v Hořické ul. v Hradci Králové
 • Nátěry slunolamů, klempířských a zámečnických výrobků objektu klinické biochemie Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 • Nátěry oken, dveřních křídel a zárubní v Dětském domově v Nechanicích
 • Opravy fasád obytných domů Divišovy ul. v Hradci Králové
 • Spodní stavba Domu pečovatelské služby Opočno
 • Stavební úpravy autodílny, garáží a přístřešku PHM Východočeských mlýnů
 • Dokončení přístavby Základní školy v Předměřicích n.L..
 • Podzemní sklad potravin a oplocení v Lípě
 • Vodovodní, kanalizační a elektro přípojka Domu pečovat. služby Opočno
 • Zemní práce pro dálkovou kabelizaci Sdělovacích dílen ČSD přes Smiřice
 • Odstranění průsaků vody do šaten dodatečnými hydroizolacemi ZŠ Holubova v Holicích n.L.
 • Rekonstrukce krovu správní budovy mlýnu Automat v Předměřicích n. L.
 • Rekonstrukce atelieru pro SBD na Masarykově nám. v Hradci Králové
 • Ocel. přístřešek, malby, nátěry a střešní plášť objektu Letecké záchranné služby Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 • Rekonstrukce prostor na Prodejnu potravin, Hernu a Snack bar na Velkém náměstí v HK
 • Vodovodní přípojka Nemocnice v Opočnu
 • Výstavba Autodílny s lakovnou „Brede“
 • Stavební úpravy RD MUDr. Červinky v Plotištích
 • Tepelná izolace potrubí VZD ve VCHZ Syntezia Semtín v Pardubicích
 • Stavební úpravy chaty Svěženka ve Špindlerově mlýně
 • Stavební úpravy kotelny v Jičíně
 • Stavební úpravy haly Mechanizace traťového hospodářství
 • Stavební úpravy a oprava vinárny „U zeleného stromu“
 • Stavební úpravy objektu Pošty 5 v Hradci Králové

1991 – 1992    Jelínek - AGOS            Hradec Králové, ČSFR
Stavbyvedoucí

Výkon stavbyvedoucího pro firmu LIFEX.

Zajištění zakázek, jejich projednání, příprava a realizace staveb, fakturace stavebních prací.

 • Rekonstrukce rodinného domu v Malšovicích
 • Stavební úpravy hal Sempry Březhrad
 • Výstavba stavebních objektů pro Sepoz areálu Chemopetrol v Cerekvici nad Bystřicí
 • Rekonstrukce a oprava Skladu potravin v Plotištích nad Labem

1991              PRAGO ISO - Praha     Hradec Králové, ČSFR
Stavbyvedoucí

Výkon stavbyvedoucího.

 • Oprava objektu a kanceláří Vegasportu
 • Oprava a rekonstrukce budov ČSD

1990 - 1991    JZD Předměřice n.L.     Hradec Králové, ČSFR
Stavbyvedoucí

Výkon stavbyvedoucího.

 • Stavební údržba objektů JZD Předměřice n. L.
 • Výstavba hotelu Flora v Plotištích nad Labem
 • Rekonstrukce obytného domu v Plotištích nad Labem
 • Přestavba kravína v Sendražicích

1979 - 1990    Mlýny a těstárny, n.p., Předměřice n.L. Hradec Králové, ČSSR
Samostatný referent investiční výstavby, stavbyvedoucí, technický dozor investora

Stavební a technický dozor investora.

 • Stavební údržba objektů mlýnů východočeského kraje
 • Rekonstrukce mlýnu Automat v Předměřicích n. L.
 • Rekonstrukce mlýnu Budín v Předměřicích n. L.
 • Stavba čistírny odpadních vod pro areál závodu Mlýnů a těstáren
 • Výstavba spojovacího objektu mlýnů Budín nad mlýnským náhonem
 • Rekonstrukce mlýnu Náchod
 • Projekce a výstavba příjmového objektu obilí ve mlýnu Brněnec
 • Výstavba vrátnice mlýnu Automat v Předměřicích nad Labem
 • Výstavba příjmového objektu a laboratoře mlýnu Automat
 • Výstavba sil na obilí ve mlýnu Automat
 • Rekonstrukce jezu délky 100 m ve Světlé nad Sázavou

1977 - 1979    Vojenské stavby Praha, závod Hr. Kr. Hradec Králové, ČSSR
Asistent stavbyvedoucího

Výkon asistenta stavbyvedoucího

 • Výstavba areálu kasáren v Kolíně
 • Výstavba podzemního krytu na Novém Hradci Králové
 • Výstavba areálu dálkových kabelů na Novém Hradci Králové

1973 až 1977 Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové, ČSSR
střední odborné, obor Pozemní stavitelství
1964 až 1973 Základní devítiletá škola M. Gorkého Hradec Králové ČSSR

Narozen 1957, 3.11. Hradec Králové., ČSSR

joomla template
template joomla