Reference stavebního a technického dozoru

Byl jsem stavebním dozorem jen v tomto výčtu referencí už přes 1.000 mil. Kč investic do staveb.

Seznam zakázek realizovaných v posledních letech za inženýrské činnosti a výkonu činnosti

Stavební a technický dozor investora, provedené
p. Čestmírem Jelínkem - AGOS, Sportovní ul. 638/33, Hradec Králové 9, IČ 167 984 65 :

Předchozí profesní praxe před soupisem níže uvedených referencí z posledních let je uvedena v sekci vlevo v menu "PRAXE PŘED REFERENCEMI".


Akce :

1. Půdní vestavba bytového domu – rekonstrukce střechy, nová vestavba rozměrného podkroví v bytovém domu - dvoupodlažního nadstandardního bytu v bytovém domě vč. sociálního zařízení
Investor: p. Blažek
Náklad: 3,5 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové, Masarykovo nám.
Kontaktní spojení: p. Blažek

2. Hradecké oční sanatorium v Hradci Králové – částečná demolice, celková rekonstrukce a přístavba, ambulanční část, vyšetřovny, operační sál, lůžková část a celé zázemí vč. krytých stání pro automobily, sociálního zařízení a 1 ks lůžkového výtahu, počítačová síť, sanace konstrukcí, vzduchotechnika a klimatizace, přípojky sítí a komunikace
Investor: MUDr. Daniel Horecký - jednatel
Náklad 17 mil. Kč
Místo plnění: Hradci Králové
Kontaktní spojení: MUDr. Horecký - tel.: 495536151

3. Rekonstrukce č.p.111, Malé náměstí – částečná demolice, sanace konstrukcí, celková citlivá rekonstrukce a revitalizace historického objektu v historicky nejvíce chráněném území Malého náměstí starého města na kanceláře firmy vč. sociálního zařízení
Investor: Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.
Náklad: 11 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Pecha – inv. tech. - tel.: 495771111, 495515122, 495510115

4. Nástavba Archivu LČR s audio-video-sálem, Audio-video, počítačová a telefonní síť, zabezpečovací systém, interiér, venkovní kanalizace a Nástavba 18 bytového domu – administrativní budova s kancelářemi, audiovizuálním kinosálem, zázemím, sociálním zařízením a nástavba bytového domu s 18-ti bytovými jednotkami
Investor: Lesy ČR s.p., ředitelství HK
Náklad: 32,1 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: p. Chalupa – investiční technik - tel.: 049/5260325-30

5. Rekonstrukce Weissovy vily – celková citlivá rekonstrukce a revitalizace historického objektu starého města na kanceláře firmy Lesní správy vč. sociálního zařízení, sanace konstrukcí, rekonstrukce střechy, osazení replik historických výrobků, zateplení fasády tvarovanými prvky a ozdobami
Investor: Lesní správa Vrchlabí
Náklad: 10 mil. Kč
Místo plnění: Dvůr Králové n. Labem
Kontaktní spojení: p. Čechura– inv. tech. - tel.: 499320407, 499329159, 499329160

6. Rekonstrukce Školní jídelny – varny, sociálního zařízení, chladíren a mrazíren – rekonstrukce objektu velkokapacitního stravovacího zařízení vč. zázemí, rekonstrukce varny včet. osazení novou gastrotechnologií, rekonstrukce chladíren a mrazíren
Investor: Městský úřad, odb. školství
Náklad: 7,6 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: pí. Štěpánková – investiční technik - tel.: 495817256

7. Rekonstrukce Domova mládeže J. Masaryka – celková rekonstrukce sociálních zařízení po všech 8-mi podlažích s výměnou všech instalací
Investor: Domov mládeže a internát speciálních škol
Náklad: 4,2 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Šimek - ředitel - tel.: 049/5514713-14

8. Rodinný dům – Prof. MUDr. Rozsíval – novostavba atypického rodinného domu a garáže s přípojkami, zimní zahradou a oplocením
Investor: Prof. MUDr. Rozsíval Pavel
Náklad: 3,5 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Prof. MUDr. Rozsíval - majitel - tel.: 049/5514582, 583/2325

9. Rekonstrukce Domova mládeže při Střední zdravotnické škole a VZŠ – celková rekonstrukce budovy, rekonstrukce sociálních zařízení všech podlaží, statická zajištění objektu
Investor: Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola
Náklad: 10,0 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: p. Cerhák – ved. Správy budov - tel.: 049/5075220

10. Inženýrská činnost s převodem pozemků a povolení užívání stavby – zajištění bezplatného převodu pozemku ze státu na Domov mládeže a zajištění dodatečného kolaudačního rozhodnutí pro 30 let starou stavbu, která neměla kolaudaci.
Investor: Domov mládeže a internát speciálních škol
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Šimek - ředitel - tel.: 049/5514713 -14

11. Nástavba a rekonstrukce kuchyň. bloku a spojovací krček ředitelství LČR, Gastrotechnologie a kabelová přípojka ředitelství LČR – nástavba nového podlaží administrativní budovy ředitelství s kancelářemi a spojovacím tunelem do sousedního objektu, celková rekonstrukce kuchyně a obnova gastrotechnologie, vestavba kanceláří a zázemí
Investor: Lesy české republiky s.p., ředitelství HK
Náklad: 21,0 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: p. Chalupa – investiční odd. – tel.: 049/5860272

12. Plynofikace kotelny a přístavba školní budovy – přístavba nového objektu šaten, sociálních zařízení a zázemí školy, rekonstrukce kotelny s převodem na plyn
Investor: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Náklad: 3,5 mil. Kč
Místo plnění: Nový Bydžov
Kontaktní spojení: Mgr. Rosůlek - ředitel - tel.: 0448/520328

13. Modernizace osobních výtahů – výměna a modernizace 2 ks osobních výtahů včet. dveřních uzávěrů a strojovny výtahu
Investor: Domov mládeže a Internát speciálních škol
Náklad: 0,8 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Šimek - ředitel - tel.: 049/5514713 –14

14. Rekonstrukce stravovacího zařízení, Rekonstrukce učeben II. n.p., oprava střechy, výměna oken, zateplení objektu – restituce Domova mládeže Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Novém Bydžově – celková rekonstrukce ubytovacích prostor, vyvařovny a jídelny, osazení gastrotechnologií, oprava střešní konstrukce, výměna střešní krytiny, oplechování a hromosvodu, sanace proti vlhkosti, podřezání zdiva, výměna oken a zateplení a modernizace objektu
Investor: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Náklad: 20,9 mil. Kč
Místo plnění: Nový Bydžov
Kontaktní spojení: Mgr. Rosůlek - ředitel - tel.: 0448/520328

15. Plynofikace a vytápění objektu školy – Gymnázium, Komenského 77 v Novém Bydžově – odstranění akumulačních kamen a vestavba radiátorů a kotelny na plyn, stavební úpravy školy
Investor: Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77
Náklad: 5,0 mil. Kč
Místo plnění: Nový Bydžov
Kontaktní spojení: PaedDr. Šedivý - ředitel - tel.: 0448/520377

16. Opravy a nátěry oken Domova mládeže při Střední zdravotnické škole a VZŠ – rekonstrukce, repase a nátěr historických oken bývalého kláštera jeptišek
Investor: Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola
Náklad: 730 tis. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: p. Cerhák – vedoucí správy budov - tel.: 495075220

17. Oprava střechy Bří. Mádlů Nový Bydžov – oprava krovu a výměna střešní krytiny, klempířských výrobků a hromosvodu učiliště
Investor: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nový Bydžov
Náklad: 1,2 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Mgr. Rosůlek - ředitel - tel.: 495490328

18. Úprava kuchyně, venkovní kanalizace – stavební úpravy zázemí vyvařovny
Investor: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Náklad: 0,8 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Bc. Rubáčková - ředitelka - tel.: 495535400

19. Výměna dřevěných podlah v učebnách – dřevomorka + Rekonstrukce bytu na odbornou učebnu – 3 etapy – vybourání a obnovení podlahových konstrukcí, osazení ocelových I-profilů, provedení protipožárních obkladů I-profilů stropů
Investor: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Náklad: 2,9 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Bc. Rubáčková - ředitel - tel.: 495535386

20. Opravy sociálního zařízení – odstranění havarijního stavu odpadního potrubí v budově Hradecká 1204 – výměna kanalizace a rozvodů vody
Investor: Domov mládeže a Internát speciálních škol, Hradecká 1204, Hradec Králové 3
Náklad: 0,75 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Šimek - ředitel - tel.: 495540061, 495514713

21. Generální oprava střechy – oprava krovu a výměna střešní krytiny, klempířských výrobků a hromosvodu
Investor: Střední zdravotnická škola, Nový Bydžov, Masarykovo nám. 2
Náklad: 1,8 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Mgr. Michal Musílek – ředitel - tel.: 495491920

22. Půdní vestavba vč. zateplení objektu DM Hradecká 868, venkovní kanalizace – včet. osazení 1 ks nového výtahu – půdní vestavba ubytovacími prostory Domova mládeže včet. sociálních zařízení, instalací, vybavení interiéru, zateplení fasády, oprava krovů, provedení nové střešní krytiny, oplechování, hromosvodu vč. 1 ks výtahu
Investor: Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola
Náklad: 20,2 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: p. Cerhák – ved. Správy budov - tel.: 495075220

23. Rekonstrukce školní jídelny – Gymnázia J.K. Tyla – rekonstrukce velkokapacitní varny včet. dodávky gastrotechnologie, rekonstrukce zázemí kuchyně, rekonstrukce sociálního zařízení
Investor: Gymnázium J.K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682
Náklad: 6,1 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Mgr. Novák – zástupce ředitele školy - tel.: 495512169

24. Obnova hydroizolace objektu školy – podřezání a podbourání objektu, sanační práce na odstranění vlhkosti, injektáže, chemické izolace, difúzní clony, odkopání objektu a provedení vnějších izolací a oddrenážování budovy, sanační omítky, navrácení povrchových úprav
Investor: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Náklad: 6,8 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: pí. Novotná – asistentka ředitele - tel.: 495535386

25. Rekonstrukce soc. zařízení – celková rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení po všech 8-mi podlažích Domova mládeže
Investor: Domov mládeže a Internát speciálních škol, Hradecká 1204, HK
Náklad: 3,6 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Mgr. Sylva Nekolová - ředitelka - tel.: 495540061, 495219081

26. ZÚ Hradec Králové – rekonstrukce objektu Věkoše – etapa B – zateplení fasády, výměna oken, stavební úpravy, rekonstrukce vstupu, rampa pro imobilní osoby
Investor: Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19
Náklad: 5,1 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Trhoňová – zástupce ředitele - tel.: 495058111

27. REZIDENCE ŠATLAVA – hrubá stavba v historické části starého města, rekonstrukce a sanace historického objektu z bývalé šatlavy na rezidenci, provedení hydroizolace, podřezání a podbourání zdiva, injektáže a provedení chemických izolací, pilotáže a podkopání budovy pro podzemní garáže, rekonstrukce kleneb a zdiva, statické vyztužení objektu, provedení nástavby budovy a nové střechy
Investor: Českomoravské stavební bytové družstvo, Malé nám. 15, Hr. Kr.
Náklad: 32,9 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Leo Vychodil – zást.předsedy předst.- t: 495510451, 777760888

28. Zateplení obvodového pláště a stavební úpravy Domova mládeže – oprava soc. zařízení, sanace fasádních panelů, výměna oken, zateplení fasády, stavební úpravy objektu, provedení nové střešní krytiny
Investor: Střední odb.škola a Střed.odb.učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
Náklad: 23,2 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Vladislav Košťál – ředitel školy - tel.: 495212861-2

29. Rodinný dům Ing. Tomeše – Vysoká nad Labem, novostavba nadstandardního rodinného domu, oplocení, terasa, pergola, bazén, zpevněné plochy
Investor: Ing. Tomeš, Brněnská 700, Hradec Králové
Náklad: 8,0 mil. Kč
Místo plnění: Vysoká nad Labem
Kontaktní spojení: Ing. Martin Tomeš –majitel RD - tel.: 495264279, 602442641

30. Obytný dům – Josefov a venkovní kanalizace – celková sanace, rekonstrukce a revitalizace historického objektu včet bosáží historické fasády, statická zajištění, provedení podřezání a vložení hydroizolace, provedení nové venkovní kanalizace, oprava krovu a výměna střešní krytiny, klempířských výrobků a hromosvodu na moderní bytový dům ve stylu retro
Investor: Bytové družstvo Jaroměř – Josefov, Horova 825,
500 02 Hradec Králové
Náklad: 15,0 mil. Kč
Místo plnění: Josefov
Kontaktní spojení: Ing. Leo Vychodil, předseda družstva - tel.: 777760888

31. Bytový dům MUDr. Kupkové – Třebeš – novostavba bytového domu včetně technické a dopravní infrastruktury
Investor: MUDr. Blanka Kupková, Jana Masaryka 1365, Hradec Králové
Náklad: 4,8 mil. Kč
Místo plnění: Třebeš
Kontaktní spojení: Ing. Luděk Kupka–spolumajitel - tel.: 495736139, 777095670
Doba poskytnutí: 12/05 – 6/07

32. Infrastruktura pro 26 rodinných domů - Příprava území, Venkovní vodovod a Kanalizace, Vodovodní a Kanalizační přípojky, Veřejné osvětlení, teréní a sadové úpravy, komunikace – provedení přípravy území, venkovních sítí, komunikace, terénních a sadových úprav pro sídliště 26 rodinných domů
Investor: D.E.E.D. a.s. HK, Dvorská 161, 503 11 Hradec Králové
Náklad: 10,0 mil. Kč
Místo plnění: Svobodné dvory, Plotiště nad Labem
Kontaktní spojení: Ing.Michal Treml – jednatel - tel.: 495051111,

33. Sklady a administrativní budova MERIDA – I., II. a III. etapa, venkovní kanalizace – demolice, rekonstrukce a modernizace skladových hal, vestavba vzorkovny a kanceláří pro administrativu se zázemím a sociálním zařízením, přístavba nové skladovací haly, provedení nové venkovní kanalizace, venkovních zpevněných ploch ze zámkové dlažby, temperovaný nájezd do haly
Investor: MERIDA HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Zemědělská 898, Hr. Kr.
Náklad: 25,0 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: p. Hrobař Petr – ředitel - tel.: 495545924, 603576307

34. „Stříbrná náves“ - Soubor 13 RD včet. infrastruktury, Venkovní vodovod a Kanalizace, Vodovodní a Kanalizační přípojky, Venkovní plynovod a plynovodní přípojky, Distribuční síť elektro, Veřejné osvětlení, Komunikace – výstavba vesničky ve městě o 13-ti rodinných domech včet. provedení přípravy území, venkovních sítí, přípojek vody, kanalizace, elektro, veřejného osvětlení, komunikace a terénních úprav
Investor: Stříbrná náves s.r.o., Ondřejova 401/6, 772 00 Olomouc
Náklad: 56,0 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové, k.ú. Třebeš
Kontaktní spojení: Ing. Ivana Minaříková – jednatelka společnosti
tel.: 5851500 74, 602 74 13 69

35. Oprava sociálního zařízení – celková rekonstrukce sociálních zařízení po všech podlažích Střední školy, vyzdění příček, výměna rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalací a zařizovacích předmětů zdravotní techniky, provedení obkladů a dlažeb, výměna dveří, provedení maleb a nátěrů
Investor: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Náklad: 3,3 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: pí. Novotná - tel.: 495535386 - sekretariát, Ing. Bc. Rubáčková – ředitel - tel.: 495535400

36. Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč – provedení nového kanalizačního řadu včet. revizních šachet ve středu města včet. nových kanalizačních přípojek, tlaková kanalizace s přečerpávací šachtou s technologií automatického provozu a provedení nových kanalizačních přípojek a připojení stávajících rodinných domů
Investor: Město Lázně Bohdaneč, sídlo: Masarykovo náměstí 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
Náklad: 11,9 mil. Kč
Místo plnění: Lázně Bohdaneč
Kontaktní spojení: pí. Vomlelová –tel.: 466797076 – investiční referent, Ing. Hron – tel.: 466797072 – vedoucí odboru správy majetku

37. Modernizace osobních výtahů v blocích A a B objektu DM J. Masaryka 632/28 – výměna a modernizace 2 ks výtahů včet. strojovny a dveřních uzávěrů
Investor: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové
Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové
Náklad: 1,5 mil. Kč
Místo plnění: Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové
Kontaktní spojení: Mgr. Sylva Nekolová – ředitelka –tel.: 495540061, 604231541

38. „Stavební úpravy a zateplení objektu administrativní budovy Semenářského závodu Týniště nad Orlicí“ – celková rekonstrukce sociálního zařízení, stavební úpravy a modernizace celého objektu administrativní budovy, zateplení fasády a střechy, dřevěný obklad fasády
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Náklad: 8,0 mil. Kč
Místo plnění: Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobilní tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39. „Rekonstrukce střechy včetně zateplení a stavební úpravy č.p. 68 a č.p. 77 včetně laboratoří“ – oprava krovu a výměna střešní krytiny, klempířských výrobků a hromosvodu areálu Střední školy, stavební úpravy, zateplení stropů
Investor: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Náklad: 11,2 mil. Kč
Místo plnění: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny
Kontaktní spojení: pí. Novotná - tel.: 495535386 - sekretariát, Ing. Bc. Rubáčková – ředitel - tel.: 495 53 54 00, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40. „Hlavní brána s automatickým otevíráním, oprava vstupního schodiště, oprava sociálního zařízení Týniště nad Orlicí“
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Náklad: 0,5 mil. Kč
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41. Technický dozor investora v rámci projektu „Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant“ – celková rekonstrukce a modernizace objektu laboratoří včet výměny instalací, vybavení laboratoří včet interieru
Investor: Královéhradecký kraj
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Náklad: 4,9 mil. Kč
Místo plnění: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny
Kontaktní spojení: Ing. Bc. Rubáčková – ředitel školy - tel.: 495 53 54 00
mobilní tel.: 602680610, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

42. Revitalizace BD Urxova 213 – 217 – 90 bytových jednotek včet. rekonstrukce 5-ti výtahů – zateplení fasády a střešního pláště, celková rekonstrukce lodžií, výměna technologie 5-ti osobních výtahů a strojovny
Investor: Společenství pro dům
Náklad: 18,3 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové, Urxova ul.
Kontaktní spojení: Ing. Šimek – předseda společenství pro dům - tel.: 603 21 00 74, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43. „Stavební úpravy v budově mrazírenské haly pro nový technologický uzel na sušení a luštění semene“  – bourací práce, provedení stavebních úprav, nových skladeb podlah, dlažeb, nátěrů, maleb, elektroinstalace a vestavba 3 mrazírenských boxů včet. chladírenské technologie a automatiky
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Náklad: 0,5 mil. Kč
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

44. Rodinný dům - MUDr. Hejsek – Nový HK – celková rekonstrukce RD, zateplení fasády a střechy, provedení přípojek
Investor: MUDr. Hejsek, Nový Hradec Králové
Náklad: 3,5 mil. Kč
Místo plnění: Nový Hradec Králové
Kontaktní spojení: MUDr. Libor Hejsek – majitel - tel.: 777284774, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

45. Rekonstrukce a oprava střechy – Vila Nové město nad Metují – oprava a změna konstrukce krovu, provedení vikýřů, osazení nových oken, oprava komínových těles a fasády, výměna střešní krytiny za hliníkové šablony, provedení klempířských výrobků a hromosvodu historického objektu vily
Investor: MUDr. Pavel Rozsíval a PhDr. Lenka Matušková Rozsívalová
Náklad: 1,5 mil. Kč
Místo plnění: T. G. Masaryka č.p. 357 , 549 01 Nové město nad Metují
Kontaktní spojení: MUDr. Pavel Rozsíval – majitel - tel.: 608021744, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

46. „Oprava a modernizace budov v Semenářském závodě Týniště nad Orlicí“ – oprava a modernizace budov spočívala ve stavebních úpravách objektů v semenářském závodě. Mrazírenská hala – výměna dvojích vrat za sekční s tepelnou izolací na el. ovládání, vybourání a zazdívka původních vrat, Čerpací stanice - oprava omítek a fasády, oprava soklu, výměna oken a vstupních dveří a položení dlažby. Zpevněné plochy – položení obrubníků a zámkové dlažby. Přístřešek na automobily a kola – rozšířen, opatřen nátěrem, vestavbou prostoru na popelnice s opláštěním a vraty a výměna krytiny a žlabů, osazen stojan na kola. Oprava vytápění spočívala v úpravě a doplnění stávajícího topného systému. Úprava silnoproudu řešila úpravu a doplnění stávající elektroinstalace.
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Náklad: 1,1 mil. Kč
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

47. Revitalizace BD Fričova 1046 – 1049 - 72 bytových jednotek včet. rekonstrukce 4 výtahů – zateplení fasády a stropu v 1. n.p., celková rekonstrukce lodžií, výměna technologie 4 osobních výtahů
Investor: SVJ Fričova
Náklad: 11,8 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové, Fričova ul.
Kontaktní spojení: p. Václav Došek – předseda – tel.: 605234102, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

48. „Infrastruktura Čeperka sever“ pro 28 rodinných domů – Soubor staveb infrastruktury - I. etapa: Venkovní vodovod, Podtlaková splašková kanalizace, Dešťová gravitační kanalizace, Teplovod, Distribuční síť elektro, Veřejné osvětlení, Komunikace – provedení přípravy území, venkovních sítí, podtlakové kanalizace, komunikace, veřejného osvětlení a terénních úprav pro sídliště 28 rodinných domů
Investor: Polydům – MB s.r.o., Gočárova tř. 504, 500 02 Hradec Král.
Náklad: 20,4 mil. Kč
Místo plnění: Čeperka sever
Kontaktní spojení: Ing. Staněk – jednatel společnosti
mobilní tel.: 603842104, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

49. Sanace Boletických panelů ZŠ Štefánkova a ZŠ Nový Hradec Králové – výměna okenních a dveřních výplní, klempířských konstrukcí, likvidace azbestu, zateplení a opláštění fasády, začištění vnitřních konstrukcí
Investor: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Náklad: 36,0 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové, Fričova ul.
Kontaktní spojení: Odbor správy majetku města - p. Ivan Čakány – tel.: 495 707 570, 731 131 152, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

50. „Stavební úpravy č.p. 72 v 1. p.p. na středisko malých zvířat“ – bourání, provedení hydroizolací, plošné sanace zdiva proti vlhkosti, rekonstrukce vodovodu, kanalizace, modernizace objektu, nová vzduchotechnika, obklady, dlažba, ÚT, ZTI, elektroinstalace, podhledy a interiér objektu v areálu Střední školy
Investor: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Náklad: 1,8 mil. Kč
Místo plnění: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny
Kontaktní spojení: pí. Novotná - tel.: 495535386 - sekretariát, Ing. Bc. Rubáčková – ředitel - tel.: 495 53 54 00, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

51. Revitalizace BD Okružní – stavební úpravy bytového domu, střešní konstrukce, soklová část byla vyspravena a omítnuta tepelně sanační omítkou, zateplení dvorní fasády kontaktním zateplovacím systémem - tepelný izolant polystyrén a minerál, zateplení střechy foukanou izolací, oprava a nátěr památkově chráněné uliční fasády, výměna oken, klempířských prvků, úprava hromosvodu
Investor: Společenství vlastníků jednotek Okružní 701, 500 03 Hradec Králové
Náklad: 1,8 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové, Okružní ul.
Kontaktní spojení: p.Petr Svaták – předseda výboru SVJ, tel.: 720 758 075, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

52. Revitalizace lodžií BD Kejzlarova 1323 - 1326 – celková revitalizace lodžií – vybourání a znovu provedení betonů, hydroizolace, dlažeb, oplechování, žárově zinkovaného zábradlí, nátěr fasády lodžií
Investor: Společenství vlastníků jednotek Kejzlarova 1323 - 1326, Hradec Králové
Náklad: 2,7 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové, Kejzlarova ul. 1323 - 1326
Kontaktní spojení: p.Aleš Roleček, tel.: 739 210 876, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

53. Stavební úpravy objektu č.p. 528 (Branka)“ – celková rekonstrukce přízemní části objektu s vestavbou zázemí pro hasiče a technické služby města, garáže, šatny, sociální zařízení a zázemí - vybourání vnitřního zdiva, okenních otvorů a podlah, osazení oken, zateplení fasády a střechy, provedení střešní krytiny, montáž SDK příček a protipožárních podhledů, provedení nových podlah, elektroinstalece, vody, kanalizace, topení vzduchotechniky, komunikace a zpevněné plochy zámkovou dlažbou
Investor: Město Třebechovice pod Orebem se sídlem: Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Náklad: 7,4 mil. Kč
Místo plnění: ul. Hradecká č.p.528 , 503 46 Třebechovice p.O.
Kontaktní spojení: p. Otto Nosek, tel.: 604427620, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 9/2013 – 2/2014

54. „Oprava oken ve skladu suroviny – realizace stavby" – oprava a nátěr fasády, reprofilace výztuže, výměna oken a parapetů, antikorozní nátěr ocelových žaluzií a konstrukcí
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Náklad: 9,9 mil. Kč
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 12/2013 – 5/2014

 55. Revitalizace bytového domu Vachkova 845, 846 a 847 – zateplení fasády bytového domu, reprofilace výztuže, výměna parapetů, nátěr dřevěných žaluzií
Investor: Společenství pro dům Vachkova 845, 846, 847, Hradec Králové 9
Náklad: 3,0 mil. Kč
Místo plnění: Vachkova 845, 846, 847, Hradec Králové 9
Kontaktní spojení: Dagmar Šrámková – předseda, tel.: 775 06 08 45, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 4/2014 – 8/2014

56. „Oprava a technické zhodnocení mrazírenské haly" Semenářský závod Týniště nad Orlicí – ve stávající budově mrazírenské haly byly instalovány tři nové mrazící boxy vč. mrazící technologie. Pro tuto technologii mrazení byl instalován nový silový přívod elektro, stávající interiérové osvětlení nahrazeno novými osvětlovacími tělesy, byla provedena oprava stávající dílčí části kanalizačního vedení a výměna betonové podlahy.
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Náklad: 3,8 mil. Kč
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2014 – 12/2014

57. „Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I. etapa, II. část" – celková rekonstrukce a vestavba dvoupodlažního objektu, vestavba jídelny, varny s gastrotechnologií, přípravnami jídel, sklady a zázemí stravovacího provozu, vestavba pyrotechnického skladu, kotelny, dieselagregátu, garáží vozidel, plastová okna a dveřní výplně, zateplení fasády, osazení stožárové trafostanice, komunikace, výměna střešní krytiny, nové ZTI, elektro, hromosvody, VZD, EZS, EPS, rozhlas, jednotný čas zázemí Vyšší policejní školy pro kriminální policii.
Investor: ČESKÁ REPUBLIKA – Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii
Náklad: 44,0 mil. Kč
Místo plnění: Čeperka 215, 533 45, Opatovice nad Labem
Kontaktní spojení: Mgr. Milan Víšek – vedoucí investičního útvaru, tel.: 974569520, 723081825,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 11/2013 – 12/2014

58. Rodinný dům - MUDr. Pojar – novostavba rodinného domu
Investor: MUDr. Pojar Marek
Náklad: 4 mil. Kč
Místo plnění: Librantice
Kontaktní spojení: MUDR. Marek Pojar – objednatel, tel.: 732 627 328
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2013 - 10/2014

59. „Sklad inovovaných výrobků Technistone, a.s." – novostavba ocelové haly s opláštěním včet. jeřábových drah a zázemí pro personál, stavba založena na pilotech s přípojkami technické a dopravní infrastruktury.
Investor: Technistone, a.s., Bratří Štefanů 1070, 500 03 Hradec Králové
Náklad: 13,2 mil. Kč
Místo plnění: Bratří Štefanů 1070, 500 03 Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Jiří Švadlenka, technický ředitel a člen představenstva - tel.: 731126740, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 1/2015 – 5/2015

60. „Přestavba administrativního objektu ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531, Hradec Králové" – přístavba, přestavba a modernizace administrativní budovy firmy ENERGIS 92 spočívala v celkové přestavbě objektu administrativní budovy na moderní úroveň s částí fasády zateplovacím systémem s minerální vatou a částí se zateplenou plechovou fasádou, interiér s celoskleněnými příčkami a celoskleněnými dveřmi, výměna všech vnitřních rozvodů, zřízení elektonického zabezpečovacího zařízení, PC-rozvodů, audiovizuální konferenční místnosti, nového oplocení, zpevněných ploch a terénních a sadových úprav, osazení interiérem.
Investor: Ing. Jaromír Doležal ml.
Náklad: 17,6 mil. Kč
Místo plnění: Vážní 531, Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Jaromír Doležal ml., jednatel ENERGIS 92 – tel.: 602104320, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 6/2014 - 6/2015

61. Rodinný dům manželů Harapátových – novostavba nadstandardního rodinného domu, přípojky, oplocení, zimní zahrada, terasa, altán
Investor: Jan Harapát
Náklad: Investor si přeje částku nezveřejnit
Místo plnění: Roudnička
Kontaktní spojení: Jan Harapát – objednatel, tel.: 723 312 810
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 9/2014 - 10/2015

62. "Rekonstrukce objektu „G" v areálu Technických služeb Hradec Králové" – celková rekonstrukce, přestavba a modernizace objektu zázemí provozu Technických služeb včetně připojení na areálové rozvody vody, splaškové a dešťové kanalizace, teplovod s částí fasády zateplovacím systémem a částí se zateplenou fasádou Kingspan, výměna všech vnitřních rozvodů.
Investor: Technické služby Hradec Králové
Náklad: 13,5 mil. Kč
Místo plnění: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Kontaktní spojení: p. Ivan Čakány – tel.: 731 131 152, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 15.6./2015 – 24.11./2015

63. „Rekonstrukce kabelové přípojky a elektroinstalace objektu zastřešení ČOV – realizace stavebních prací – sdružená akce" Semenářský závod Týniště nad Orlicí – ve stávajícím objektu čistírny odpadních vod byla provedena obnova elektroinstalace, zřízena nová kabelová přípojka s doplněním rozvaděče elektro.
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Náklad: 156 tis. Kč
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 11/2015

64. „Oprava podlah skladu šišek" Semenářský závod Týniště nad Orlicí – ve stávajícím objektu skladu šišek byly obnoveny betonové podlahy seskobováním trhlin na chemii a obnovení povrchu podlahy.
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Náklad: 0,2 mil. Kč
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 5/2016 – 6/2016

65. „Havárie – oprava venkovní kanalizace včet. 2 kusů šachet" – bourání zpevněných ploch, výkopy rýhy pro kanalizaci, výměna kanalizačního potrubí v areálu Střední školy
Investor: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Náklad: 0,3 mil. Kč
Místo plnění: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny
Kontaktní spojení: pí. Novotná - tel.: 495535386 - sekretariát, Ing. Bc. Rubáčková – ředitel - tel.: 495 53 54 00, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 5/2016 – 6/2016

66. „ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové" – výměna okenních a dveřních výplní, klempířských konstrukcí, likvidace odpadu, začištění vnitřních konstrukcí, stavební úpravy
Investor: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Náklad: 9,7 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové, Lužická ul.
Kontaktní spojení: Investiční odbor - p. Ing. Jan Holík – investiční technik – tel.: 495 707 111, 601 584 198, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 7/2016 – 10/2016

67. „Opravy střech, spojovacího mostu a nátěru ocelových konstrukcí" Semenářský závod Týniště nad Orlicí – ve stávajícím objektu skladu šišek byly obnoveny nátěry ocelových konstrukcí, provedena výměna oplechování a zateplení střešního pláště s hydroizolací nový hromosvod a záchytný systém, na střeše luštírny provedena výměna oplechování a zateplení střešního pláště s hydroizolací nový hromosvod a záchytný systém, ocelový spojovací most mezi objekty byl zdemontován a provedena výroba a montáž nového včet. vstupních portálů s protipožárními dveřmi
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Náklad: 1,5 mil. Kč
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 6/2016 – 4/17

68. „Infrastruktura pro 12 rodinných domů" - Příprava území, Venkovní vodovod a Kanalizace splašková a dešťová, Vodovodní a Kanalizační přípojky, Elektropřípojka, Veřejné osvětlení, Komunikace – provedení přípravy území, venkovních sítí, komunikace, terénních a sadových úprav pro sídliště 12 rodinných domů
Investor: D.E.E.D. a.s. HK, Dvorská 161, 503 11 Hradec Králové
Náklad: 9,4 mil. Kč
Místo plnění: Svobodné dvory, Plotiště nad Labem
Kontaktní spojení: Ing.Michal Treml – jednatel - tel.: 495051111, 602 309 545,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 7/2016 – 5/2017

69. „Statické zajištění učebny (havarijní stav stropu)" – otlučení omítek, sanace trhlin zdiva seskobováním, výměna střešní konstrukce, modernizace počítačové učebny, provedení nové fasády, podlahy, ÚT, ZTI, elektroinstalace, podhledy a interiér učebny.
Investor: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Náklad: 0,8 mil. Kč
Místo plnění: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny
Kontaktní spojení: pí. Novotná - tel.: 495535386 - sekretariát, Ing. Bc. Rubáčková – ředitel - tel.: 495 53 54 00, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 8/2017 – 10/2017

70. „Výstavba haly modelárny v areálu TSS Třebechovice" – provedení nové dvoupodlažní ocelové haly s vyzdívkami pórobetonem, montovanými betonovými stropy s vestavbou výrobních prostor, administrativní částí a zázemím pracovníků
Investor: Třebechovická slévárna a strojírna TSS Třebechovice, spol. s r.o., Za tratí 496, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Náklad: 27,2 mil. Kč
Místo plnění: Za tratí 496, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Kontaktní spojení: Josef Jech – jednatel společnosti – tel.: 495 540 330, 603 841 148, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 12/2016 – 10/2017

71. „Dílčí rekonstrukce dopravního systému suroviny v budově skladu šišek" – V rámci rekonstrukce byly demontovány 4 ks ocelových obslužných lávek u pásových roznášecích dopravníků. Místo nich byly instalovány nové ocelové lávky. Pochozí plocha lávky je z pororoštů a opatřena okopovou lištou po obou stranách lávky. Lávka je opatřena v celé délce jednostranným zábradlím o výšce 1 100 mm. Součástí každé lávky jsou 2 ocelová přístupová schodiště s nášlapnou plochou z pororoštů opatřena oboustranným zábradlím.
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Náklad: 1,7 mil. Kč
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2017 – 11/2017

72. „ČMZRB – chlazení pobočky Hradec Králové" – osazení strojního chlazení ve vstupní hale a 15-ti kancelářích v posledním podlaží, instalace rozvodů chlazení, komunikačních kabelů a kondenzátního potrubí, demontáž podhledů, vč. tepelné izolace, provedení prostupů stěn, proveden odvod kondenzátu do kanalizace přes zápachové uzávěrky.
Investor: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČO: 448 48 943
Náklad: 1,2 mil. Kč
Místo plnění: na pozemcích : stp.č. 889/3, k.ú. Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Milan Havlišta, tel.: +420 724281710, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 1 – 2/2018

73. Rodinný dům p. Horského – novostavba rodinného domu, přípojky
Investor: p. Patrik Horský
Náklad: 3,5 mil. Kč
Místo plnění: Čeperka
Kontaktní spojení: p. Patrik Horský – majitel, tel.: 775617899
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 11/2017 - 3/2018

74. „Stavební úpravy, tepelně technická a energetická opatření v areálu Montas v Hradci Králové", "Nemovitosti" pro AXIS A.S. Hradec Králové" a „Práce nad rámec dotace z EU" – provedení zateplení fasád a střešních plášťů, výměna okenních a dveřních výplní, elektroinstalace včet. svítidel, výměna ústředního topení, vzduchotechniky, provedení stavebních úprav a modernizace výrobních a skladovacích hal, kanceláří, zázemí a objektů v areálu bývalého Montas v Hradci Králové
Investor: AXIS a.s. se sídlem Kydlinovská 29/77, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové
Náklad: 88,9 mil. Kč
Místo plnění: areál Říční ul., Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Ivo Stráník – předseda představenstva – tel.: 495 800 339, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 9/2016 – 4/2018

75. „Centrum služby péče o dítě v dětské skupině" – Svobodné Dvory –
novostavba budovy miniškolky, inženýrské sítě, základová deska, výměna podloží, osazení a kompletace kontejnerů vlastní stavby, komunikace, dětské hřiště a zahradní úpravy.
Investor: Šance na vzdělání, o.p.s.
Sídlo: K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové
Náklad: 9,8 mil. Kč
Místo plnění: K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Daniel Suchochleb – jednatel společnosti, tel.:495 409 092, mobilní: 774 695 280, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 5/2018 – 9/2018

76. „Oprava střechy haly Finapra, Hradec Králové" – havarijní oprava střechy a fasády
Investor: Finapra a.s., Průmyslová 566/5, Praha 10
Náklad: 2,2 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové, Plotiště, areál ČKD
Kontaktní spojení: Ing. Libor Šich – FINAPRA Development a.s., tel.: 602 393 919, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2018 –11/2018

77. Rodinný dům p. Mencáka – novostavba rodinného nízkoenergetického dřevodomu
Investor: p. Michal Mencák
Náklad: 3,6 mil. Kč
Místo plnění: Lhota pod Libčany
Kontaktní spojení: p. Michal Mencák - majitel, tel.: 774 723 900
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 11/2018 - 3/2019

78. „Skladovací a servisní hala Plotiště nad Labem" – novostavba železobetonové haly s vestavbou kancelářské části a zázemím, včet. přípojek, komunikace, zpevňovacích ploch, veřejného osvětlení a oplocení pro Linde
Investor: Reality Hradec a.s., IČ: 24826511
Sídlo: Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10
Náklad: 62,9 mil. Kč
Místo plnění: Plotiště nad Labem, areál bývalého ČKD
Kontaktní spojení: Ing. Libor Šich, tel.: 602 393 919, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 12/2018 – 5/2019

79. „Obytná zóna Předměřice nad Labem" – Z11 – novostavba venkovní dešťové a splaškové kanalizace, venkovní vodovod, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, přečerpávací šachta
Investor: Pavel Jelínek, Yvona Jelínková, Ing. Josef Novák, Ing. Iva Noválová, Ing. Eva Šlechtová
Sídlo: Pavel Jelínek, bytem ČSA 1242, 500 03 Hradec Králové
Náklad: 4,8 mil. Kč
Místo plnění: Předměřice nad Labem, zóna Z11
Kontaktní spojení: Pavel Jelínek, tel.: 733 713 044, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 11/2018 – 5/2019

80. "Přístavba výtahové šachty se zdvižnou plošinou Hradec Králové, Slezské Předměstí č.p. 573, Víta Nejedlého" – přístavba skleněné výtahové šachty s výtahovou plošinou a osazení vnitřní schodišťové plošiny
Investor: Univerzita Hradec Králové
Sídlo: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Náklad: 2,3 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové, Slezské Předměstí č.p. 573, Víta Nejedlého
Kontaktní spojení: Ing. Radek Šilhán – ved investičního oddělení, tel.: 737 227 147, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 4/2019 – 10/2019

81. „Zateplení obvodového pláště a střechy bytového domu 1222 a 1223"
Investor: Společenství vlastníků jednotek Chelčického 1222 a 1223 v Hradci Králové
Náklad: 5,6 mil. Kč
Místo plnění: Chelčického 1222 a 1223, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Kontaktní spojení: JUDr. Milan Kufr – předseda, tel.: 777 670 677, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 6/2019 – 11/2019

82. „UHK – Stavební úpravy a udržovací práce objektu H – budova Katedry tělesné výchovy a sportu" – výměna oken, zateplení fasády a stropů
Investor: Univerzita Hradec Králové
Sídlo: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Náklad: 7 mil. Kč
Místo plnění: ul. Na Flošně, Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Radek Šilhán – ved investičního oddělení, tel.: 737 227 147, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 8/2019 – 12/2019

83. „Hradec Králové, Tělocvična – Heyrovského – dokončení zateplení obvodového pláště" – zateplení fasády, obklad obkladovými pásky, provedení chodníků, repase hromosvodu a topných kabelů
Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Náklad: 4,2 mil. Kč
Místo plnění: ul. Heyrovského, Hradec Králové
Kontaktní spojení: Aleš Pachman – investiční technik, tel.: 602 251 737, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 6/2019 – 12/2019

84. „Demolice objektů Reality Hradec v areálu ČKD Hradec Králové" – demolice 20-ti objektů a příprava staveniště pro další stavbu
Investor: Reality Hradec a.s.
Sídlo: Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10
Náklad: 23,4 mil. Kč
Místo plnění: Plotiště nad Labem, areál bývalého ČKD
Kontaktní spojení: Ing. Libor Šich – ředitel, tel.: 602 393 919, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2020 – 3/2021

85. „Demolice objektů Energetika Hradec v areálu ČKD Hradec Králové – demolice
7-mi objektů, drcení suti, kácení, sanace území, likvidace skládek a odpadů a příprava staveniště pro další stavbu nové haly
Investor: Energetika Hradec a.s.
Sídlo: Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10
Náklad: 7,5 mil. Kč
Místo plnění: Plotiště nad Labem, areál bývalého ČKD
Kontaktní spojení: Ing. Libor Šich – ředitel, tel.: 602 393 919, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 3/2021 – 7/2021

86. „Hala C. Bechstein" – novostavba výrobní a skladové haly s vestavbou zázemí, zpevněné plochy.
Investor: C.BECHSTEIN CZ s.r.o., IČO: 274 71 322
se sídlem: Bratří Štefanů č.p. 1057, 500 03 Hradec Králové 3
zastoupena: Ing. Michaela Jarešová – prokurista společnosti
ve věcech stavby pověřen: David Kopecký - ředitel
tel.: 495 402 951, 724 716 888, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Náklad: 71,9 mil. Kč
Místo plnění: Bratří Štefanů č.p. 1057, 500 03 Hradec Králové 3
Kontaktní spojení: David Kopecký – ředitel, tel.: 495 402 951, 724 716 888, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2020 – 1/2022

87. „Demolice objektů – areál Zvěřínek – demolice 7-mi objektů, terénní úpravy, drcení suti, sanace území, likvidace skládek a odpadů
Investor: Kolín Business Park a.s.
se sídlem: Nymburská 53, 289 13 Zvěřínek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 23422
zastoupená: Ing. Josefem Hubáčkem, předsedou správní rady
Náklad: 8,9 mil. Kč
Místo plnění: Nymburská 53, 289 13 Zvěřínek
Kontaktní spojení: Pavel Bartoníček, tel. 739568191, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Libor Šich, tel.: 602 393 919, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 4/2020 – 3/2022

88. „Bytový dům „T" ulice Rybova / Průběžná, Hradec Králové" – novostavba bytového domu 41 bytových jednotek, přípojky, VO, zpevněné plochy
Investor: Rezidence Rybova s.r.o.
Sídlo: Hlubočepská 1190/38d, Hlubočepy, 150 00 Praha 5
Zastoupena: Ing. Michalem Kunrtem, jednatelem
Náklad: 106,4 mil. Kč
Místo plnění: ulice Rybova / Průběžná, Hradec Králové
Kontaktní Spojení: Ing. Michal Kunrt, jednatel, tel.: +420 737 255 194, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 6/2020 – 4/2022

89. „Hala Prazdroj – areál ČKD – Plotiště nad Labem" – novostavba železobetonové haly s vestavbou kancelářské části a zázemím včet. přípojek, zpevňovacích ploch, veřejného osvětlení a oplocení
Investor: Energetika Hradec a.s.
Sídlo: Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10
Náklad: 90,8 mil. Kč
Místo plnění: Plotiště nad Labem, areál bývalého ČKD
Kontaktní spojení: Ing. Libor Šich – ředitel, tel.: 602 393 919, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2021 – 5/2022

Hradec Králové, Pardubice, Třebechovice pod Orebem, Dvůr Králové n. Labem, Nový Bydžov, Vysoká nad Labem, Jaroměř, Třebeš, Jičín, Plotiště nad Labem, Lázně Bohdaneč, Pardubice, Týniště nad Orlicí, Rychov nad Kněžnou, Čeperka, Hořice, Chrudim, Častolovice, Smiřice, Blešno, Nechanice, Předměřice nad Labem, Opatovice nad Labem, Holice, Týniště nad Orlicí, Dobruška, Opočno, Lázně Bohdaneč, Chrudim, Vysoké Mýto, Vamberk, Hořice, Česká Skalice

joomla template
template joomla